Odpovědnost k životnímu prostředí

Odpovědnost k životnímu prostředí je u nás hluboce zakořeněna. Produkcí zeleně velmi příznivě působíme na životní prostředí a péči o krajinu.  V průběhu celého produkčního procesu se snažíme chovat maximálně šetrně k půdě, vodě, ovzduší a všem živočichům.

Porosty produkované zeleně

  • poskytují dobré životní podmínky pro velké množství živočichů
  • zachycují a pohlcují prachové částice v ovzduší
  • produkují velké množství potřebného kyslíku
  • přispívají k zadržování vody v krajině a tím pozitivně ovlivňují vlhkostní poměry v půdě
  • tvoří významé krajinotvorné prvky
  • jsou tzv. „Bee frendly“